Płyta warstwowa Classic-Therm® SK

Powrót
Zdjęcie płyty Płyta warstwowa Classic-Therm® SK
Zdjęcie płyty Płyta warstwowa Classic-Therm® SK
Formaty standardowe
• 2500 x 1700 x 24 mm = 1,14 W/m2 K
• 2500 x 1700 x 29 mm = 1,29 W/m2 K
• 2500 x 1700 x 34 mm = 1,24 W/m2 K
Standardowa grubość płyty
• 24 mm, 29 mm, 34 mm
Warstwa zewnętrzna SK
• Sklejka drewniana, grubość 4,0 lub 9,0 mm - do wyboru rożne rodzaje drewna
Warstwa wewnętrzna XPS
• ekstrudowany polistyren - twarda pianka bez freonów
• grupa przewodności cieplnej 035
• wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm2 wg DIN 53421
• chłonność wody po 28 dniach <0,7% wg PN-EN 12087+A1
• klasa palności E
• gęstość pozorna 30-33 kg/m3
• zakres temperatur -60/+70°C